Udskriv

Foreningspriser - Tårnby Forenings Råds Priskomité

Læs mere om Tårnby Forenings Råds Foreningspris og Foreningslederpris.

Tårnby Forenings Råds Foreningspris

Tildeles en forening, enten som anerkendelse for gennemførelsen af et særligt prisværdigt initiativ eller projekt, der går ud over foreningens traditionelle aktivitetsform eller -område, eller som anerkendelse af et forbilledligt foreningsarbejde gennem en årrække.

Et samarbejdsinitiativ eller -projekt mellem flere foreninger kan også komme i betragtning.

Prisen kan tildeles en forening, en afdeling heraf eller en kreds af foreninger, hvor mindst en af foreningerne er medlem af Tårnby Forenings Råd.

Prismodtageren nomineres af Tårnby Forenings Råds Priskomité, som meddeler resultatet til Folkeoplysningsudvalget.

Tårnby Forenings Råds "Foreningspris" er stiftet i 1989.

Tårnby Kommunes Foreningslederpris

Tildeles en foreningsaktiv, der på frivillig basis har gjort en bemærkelsesværdig indsats i en forening hjemmehørende i Tårnby Kommune.

Prismodtageren nomineres af Tårnby Forenings Råds Priskomité, som meddeler resultatet til Foreningsudvalget.

Tårnby Kommunes "Foreningslederpris" er stiftet i 1989.

×

Cookie info