Udskriv

Erklæring om børneattest

Børneattest - erklæring

Her kan du læse mere om reglerne for Børneattester.

Folketinget har i december 2009 vedtaget en ny lov om børneattester. Den pålægger alle  foreninger, som enten modtager tilskud eller benytter kommunens lokaler, én gang årligt at underskrive (foreningens formand) og indsende "Erklæring om indhentelse af børneattest" til Børne- og Kulturforvaltningen.

Erklæringen skal underskrives af foreningens formand og sendes til Kultur og Fritid på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10 inden den 1. november hvert år.

Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i.

Erklæringen skal afgives én gang årligt

Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunen skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring herom.

Foreningens formand afgiver erklæringen på foreningens vegne.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgave, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger, der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.

Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningerne til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang, foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte med børn under 15 år.

Husk - ingen underskrevet erklæring - intet tilskud og ingen lokaler.

Kultur og Fritid, Hovedbiblioteket, Kamillevej 10.

 

 

 

 

 

 t

×

Cookie info