Udskriv

Erklæring om børneattest

Børneattest - erklæring

Her kan du læse mere om reglerne for børneattester.

Det er lovpligtigt for foreninger at indhente børneattester på frivillige eller ansatte, som skal være i kontakt med børn under 15 år. Det er en betingelse for at modtage tilskud og få anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse af børneattest.

Erklæringen skal afgives én gang årligt.

Der vil via Foreningsportalen hvert år blive givet besked når det er tid til af afgive erklæringen. Normalt sker dette i slutningen af året. Det er først muligt at afgive erklæring når der er modtaget besked fra portalen.

Den foreningsansvarlige afgiver erklæringen på foreningens vegne og indsender "Erklæring om indhentelse af børneattest" via Foreningsportalen.

Sådan gør du

Alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af børneattester.

Folkeoplysende foreninger skal indsende erklæringen, selvom de ikke har aktiviteter for børn under 15 år. Hvis foreningen ikke har aktiviteter for børn under 15 år, behøver I ikke at indhente børneattester, men I skal stadig afgive erklæringen, hvor I erklærer, at I begynder at indhente børneattester, hvis I på et tidspunkt får aktiviteter for børn under 15 år.

Husk - ingen accept af børneattesterklæring - intet tilskud og ingen lokaler.

 

 

 

 

 

 

 t

×

Cookie info