Udskriv

Tværkommunal pulje til idræt for børn og unge med særlige behov

Sport

Med 0,50 kr. pr. indbygger om året støtter Tårnby Kommune økonomisk den fælles kommunale idrætspulje, som skal formidle idrætsaktiviteter og tiltag for børn og unge med særlige behov.

15 kommuner i Hovedstadsområdet står bag initiativet, som blev søsat i 2006. Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje giver økonomisk støtte til oprettelse af nye idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelse. Aktiviteterne kan oprettes på tværs af kommunegrænserne. Støtten bliver givet med henblik på, at flere børn og unge under 25 år kan komme til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsforeninger.

Den Fælleskommunale Handicap Idrætspulje er organisatorisk en del af netværk for Kultur- og Fritidschefer i Region Hovedstaden (R1). Hver kommune deltager med en kontaktperson fra fritids- og idrætsområdet til netværket. Puljen administreres af Høje-Taastrup Kommune

Der er udarbejdet en oversigt over alle kendte tilbud i Hovedstadsområdet -  specialsport Guiden. Guiden retter sig til forældre til børn og unge i skolealderen med handicap eller andre særlige behov, og som oftest ikke har adgang til de almindelige klubbers tilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, fysiske handicaps eller psykiske sygdomme. Det kan også være børn og unge, som af en hvilken som helst årsag har brug for en mere tryg ramme til sin sport, eller søskende til handicappede børn og unge, der måske går på holdet i forvejen.

  Specialsport

Hent specialsport guiden

Læs mere om ansøgning og tilskud 

Flere oplysninger om lokale tilbud og evt. koordinering af ønsker om igangsætning af nye tilbud lokalt under denne pulje, fås ved henvendelse til Kulturkonsulent Sara Pors, telefon 32 46 05 73.

×

Cookie info