Udskriv

Tilskud til frivilligt socialt arbejde, §18

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Tårnby Kommune samarbejder i henhold til § 18 i lov om social service med frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner blandt andet ved at yde økonomisk tilskud.

Formålet er at støtte udviklingen af frivilligt socialt arbejde i lokalområdet.

Frivillige organisationer, foreninger og enkeltpersoner, som har mulighed for at få tilskud, har typisk følgende karakteristika:

  • at der er tale om socialt arbejde
  • at det er en ulønnet indsats, der indgår som et afgørende led i de konkrete aktiviteter
  • at der er tale om aktiviteter, der har udgangspunkt i Tårnby Kommunen, eller en væsentlig del af aktiviteterne tager udgangspunkt i Kommunen eller nærområdet.

Organisationer, foreninger og enkeltpersoner, som typisk ikke kan opnå tilskud, har følgende karakteristika:

  • Offentlige institutioner
  • Hvis organisationen/foreningen ikke kan nedlægge sig selv
  • Virksomheden sker uden frivillig indsats
  • Selvejende institutioner med offentligt udpegede repræsentanter i bestyrelsen
  • Råd, nævn og lignende nedsat i henhold til lovgivning.

Såfremt der gives økonomisk støtte, skal der aflægges rapport og regnskab.

Via Center for Frivilligt Socialt Arbejde er det muligt at få råd og vejledning omkring etablering af en forening, et netværk eller nye projekter inden for det frivillige sociale arbejde. Denne rådgivning er indledningsvis gratis, men længere rådgivningsforløb kan være honorarbelagt.

Kommunen ønsker at understøtte det frivillige arbejde, og at der kan ydes støtte til udgifter i forbindelse med etableringen eller særlige projekter og andre nye tiltag med relation til frivilligt socialt arbejde - under forudsætning af lokalt tilhørsforhold eller væsentlig lokal tilknytning til kommunen.

Tårnby Kommune indkalder ansøgninger 1 gang årligt med ansøgningsfrist den 1. april.

Kommunen behandler ansøgningerne umiddelbart derefter.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager tilskuds- og støtteordningen.

Interesserede ansøgere skal anvende nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema - Omsorgsklubber

Ansøgningsskema - Foreninger

×

Cookie info