Udskriv

Medlemstilskud

Tilskudsordning til kommunens børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i henhold til ”Lov om støtte til folkeoplysning” gældende fra 2020.

Medlemstilskud kan søges af foreninger som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget, og som er registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune.

Medlemstilskud ydes til foreningens medlemmer under 25 år uanset bopæl.

Tilskudstørrelse pr. medlem vil være forskelligt fra år til år, idet beløbet vil være afhængigt af budgettets størrelse, og det samlede antal medlemmer under 25 år i foreningernes ansøgninger det pågældende år. Ved et medlemsantal på ca. 10.000 og et budget på ca. 5,4 mill. kr. vil medlemsskuddet være ca. 540 kr. pr. medlem.

Tilskud søges hver år inden den 1. november for det kommende år på ansøgningsskema.

Det bevilgede tilskud udbetales i januar måned.

Foreningen kan ikke modtage mere i tilskud end der er givet tilsagn om.

 Foreningernes oplyste medlemstal vil blive kontrolleret ved stikprøver foretaget af et uvildigt revisionsselskab.

Foreninger der modtager offentligt tilskud, skal hvert år efter den årlige generalforsamling uploade det godkendte årsregnskab i Tårnby Foreningsportal via kommunens hjemmeside (taarnby.dk). Hvis foreningen ikke ønsker at uploade sit årsregnskab, skal der som minimum uploades et tilskudsregnskab, hvori kommunens tilskud skal fremgå, og hvad det er brugt til. Tilskudsregnskabet skal ligesom årsregnskabet være underskrevet af den samlede bestyrelse.

 

 

 

×

Cookie info