Udskriv

Initiativ- og udviklingspuljen

Sport Silhuetter

Folkeoplysningspuljer i Tårnby Kommune.

Tilskud fra Initiativpuljen 

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt, at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger:

  • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner.
  • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter.
  • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter.

Ansøgningsfristerne i 2020 er 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. november.

Tilskud fra Udviklingspuljen 

I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger:

  • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m.
  • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter.
  • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper.
  • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet.

Ansøgningsfristerne i 2020 er 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. november.

Du kan søge begge puljer via Tårnby Kommunes hjemmeside med foreningens NEM-ID. Hvis du oplever problemer på hjemmesiden, kan du kontakte Kultur- og Fritid på tlf. 3246 0573.

Ansøgningsfristerne i 2020 er 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. november.

×

Cookie info