Udskriv

Ansøgning om støtte til ”Andre kulturelle formål”.

Foto: Amager Fotoklub Torben Jensen

Retningslinjer for Kultur- og Fritidsudvalgets tildeling af midlerne ”Andre kulturelle for-mål” til kulturarrangementer og aktiviteter.

Ansøgning om støtte til "Andre kulturelle formål".

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet d. 20. marts vedtaget nye retningslinjer for anvendelse af kontoen "Andre kulturelle formål". Se retningslinjerne i linket.

Tårnby Kommune ønsker at støtte gode idéer og kulturelle aktiviteter på kulturområdet. Det er derfor muligt at søge Kultur- og Fritidsudvalget om midler til kulturelle formål.

Tårnby Kommune afsætter ved hvert års budgetlægning et beløb til brug for bevilling af støtte til offentlige kulturarrangementer efter ansøgning.  Puljen hedder  "Andre kulturelle formål".  - Foreninger, interessegrupper, institutioner og enkeltpersoner kan søge midlerne. 

Hvor mange penge er der?

I 2017 er et beløb på 96.079 kr. til disposition for ansøgninger.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges tilskud til kulturaktiviteter med offentlig adgang, som bidrager til fortsat udvikling af kulturlivet i Tårnby kommune.  Der kan f.eks. søges støtte til: teater, musik, film, litteratur, kulturhistorie, foredrag, dans, udstillinger, kulturelle samarbejdsprojekter, kulturelle festivaler mv.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • Idéen - en kort beskrivelse af hvad arrangementet/projektet går ud på.
  • Formålet - Hvad ønsker I konkret at opnå med arrangementet/projektet.
  • Målgruppen - Hvem er arrangementet/projektet rettet imod og hvor mange deltager ca.
  • Medvirkende, tidspunkt og sted - Hvem arrangerer og hvornår og hvor afholdes arrangementet.

Ansøgninger behandles på Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære møder. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af arrangementet/projektet og oplysninger om tidspunkt for afholdelse samt et budget. Hvis ansøgningen godkendes skal der efterfølgende foreligge et regnskab.

Der lægges vægt på:

Der lægges bl.a. vægt på nyskabelse, samarbejde på tværs mellem forskellige kulturaktører, erhvervsliv og borgere i Tårnby Kommune og på tværs af kommune- og landegrænser. 

Hvornår behandles ansøgningen?

Der afholdes møde i Kultur- og Fritidsudvalget 10 gange om året.

Svar på ansøgningen:

Du får svar, så hurtigt som muligt efter Kultur- og Fritidsudvalgsmødet, normalt indenfor en uge.

Udbetaling af tilskud:

Vi skal bruge dit/jeres CVR-nummer til udbetaling af tilskuddet.

Ansøgningen sendes til: kultur.bk@taarnby.dk

Yderligere oplysninger: kultur.bk@taarnby.dk

 

 

 

×

Cookie info