Udskriv

Kastrup Søbad

Kastrup Søbad

Kastrup Søbad åbner igen mandag d. 15.06.2020.

Der vil være skærpede retningslinjer for færdsel og ophold på søbadet. Omklædningsrummene vil være åbne fra kl. 8 til kl. 22 alle dage.

Velkommen til Kastrup Søbad. Her kan du læse om Kastrup Søbad og hvornår der er servicepersonale i området og adgang til omklædningsrummene.

Badende opfordres til at være opmærksom på de lokale forhold og følge de generelle baderåd, som fremgår af skiltningen ved søbadet.

Fra d. 01.09.2020 - 01.05.21 vil der være begrænset åbnet på søbadet. Søbadet åbner hverdage ca. 06.30 til ca. 15.00.
Lørdage/Søndage: Åbent hele dagen.

Ophold på søbadet:

 

Åbningstider hvor der er servicepersonale i standparken:

 

Måned

Hverdage  

Weekend/helligdage    

15. maj - 1 juni     

14.00-1800

14.00-18.00

Juni

14.00-18.00

14.00-18.00

Juli

14.00-18.00

14.00-18.00

 August

14.00 - 18.00

14.00 -18.00

 

Søbadet kan på grund af hærværk desværre kun benyttes uden for åbningstiderne i begrænset omfang.
Der vil dog ikke være adgang til omklædningsrummene.

Toiletbygningen er lukket i perioden 15.09 - 01.05.

Kastrup Søbad, omklædningsrum og toiletbygning er handicapvenlige.

Der er gratis adgang til Kastrup Søbad, men badning og færdsel er på eget ansvar.

Pas godt på anlægget, så det er rart at komme igen.

Søbad2SøbadSøbad1

 

 

GENEREL INFORMATION OM BADEVANDET VED KASTRUP SØBAD:

 

BADEVANDSKVALITET:

Badevandskvalitet

Badevandets indhold af bakterier undersøges regelmæssigt af Tårnby Kommune, der er badevandsmyndighed.

Badevandskvaliteten ved Kastrup Søbad ligger i den bedste kategori.  

Ved badning anbefales det, at man følger de generelle baderåd. 

OVERSIGTSKORT  MED  MARKERING  AF  BADEOMRÅDET:

Oversigtskort

GENERELLE  BADERÅD:

  • Gå ikke i vandet umiddelbart efter et længerevarende voldsomt regnskyl. 
  • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. 
  • Undgå så vidt muligt at bade i nærheden af eller i store mængder af svævende tang i vandet. 
  • Lad ikke børn lege i nærheden af alger, der er skyllet op på stranden. 

VARSLING:

Der kan opstå situationer, hvor badning i en kortere periode frarådes eller forbydes af badevandsmyndigheden. Årsagen hertil kan være risiko for eller forekomst af giftige alger i en varm periode.

Hvis badning midlertidig frarådes eller forbydes, vil det blive vist ved flagning ved stranden:

 Gult flag   Gultflag   = badning frarådes

 

 Rødt flag  Roedtflag   = badning forbudt

Det er dog altid vigtigt, at du også selv er opmærksom på de lokale forhold og følger de generelle baderåd nævnt ovenfor,

×

Cookie info