Udskriv

Nyttige oplysninger

Her har vi samlet en række nyttige oplysninger om brug af Lystbådehavnen.

Adresser, telefonnummer og e-mail

Det er bådejerens pligt at sørge for at havnekontoret er opdateret med bådejerens aktuelle adresse, telefonnummer og e-mail. 

Bagage- og mastevogne

Vognene er udstyret med møntlås, hvor der skal bruges 10 kr eller 20 kr mønter

Bådens elforsyning

Bådens el-forbindelse  til broens stikkontakter skal opfylde stærkstrømsregulativets krav til udendørs brug. I de tilfælde hvor kravene ikke opfyldes, vil kablet blive klippet uden varsel. Ulovligt opsatte stikkontakter monteret på broen vil ligeledes uden varsel bliver fjernet. 

Serviceområdet

Servicebroen, krankajen, området for mastekraner og forsyning på midtermolen henvises til havnens reglement side 4, stik 11, afsnit 2 samt side 7, stk. 28. 

Rød/grøn skilte

Havnereglementet side 4, stk. 7: "ved bådens  fravær fra bådepladsen ud over et døgn er bådejeren forpligtet til at vende det ved bådpladsen anbragte rød/grønne skilt til grønt. Fravær fra bådpladsen i længere perioder skal tillige meddeles havnekontoret."

Hjertestartere

Det er opsat 2 hjertestartere på havnen.

  • Ved havnekontoret i Kastrup Ny Lystbådehavn
  • Ved Pynten i Kastrup Gammel Lystbådehavn

 

 

 

×

Cookie info