Udskriv

Orden og hygiejne

Bølge i vand

Regler, der sikrer alle en god oplevelse

 For at vi alle får en god oplevelse i Tårnby Kommunes Svømmehaller, skal følgende ordens- og hygiejneregler overholdes:

Adgangsforhold på anlægget

 • Svømmehallen har digitale adgangsforhold, læs herfor opsatte infotavler inden adgang til og fra anlægget.
 • Børn under 2 år har gratis adgang..
 • Børn under 7 skal altid være ifølge med en voksen.
 • Børn, der er fyldt 7 år, har ikke adgang til omklædningsrum for det modsatte køn. Spørg evt. svømmehallens personale, hvis du eller barnet har behov for hjælp.
 • Udleverede armbånd skal bæres synligt.
 • Anlægget kan ændre åbningstider ved stævner og arrangementer.

Generelle regler på anlægget

 • Brug af anlægget sker på eget ansvar.
 • Voksne, der ledsager børn, har tilsynet med dem.
 • Den dybe ende af bassinet må kun bruges af svømmere (man skal kunne svømme 50 m uden pause og uden hjælpemidler). Er du i tvivl, så spørg personalet.
 • Hovedspring er forbudt i bassinets lave ende.
 • Trampolin og bombespring er ikke tilladt.
 • Det er forbudt at løbe, skubbe og dykke andre, samt at bruge snorkel.
 • Anstødelig optræden er ikke tilladt.
 • Berusede personer har ingen adgang til anlægget.
 • Anlægget er røgfrit område.
 • Elektronisk udstyr med kamera må ikke benyttes i omklædningsrum og baderum. I svømmehallen kun efter tilladelse fra personalet.
 • Hunde må ikke medtages
 • Anlægget påtager sig intet ansvar for beklædningsgenstande, værdigenstande, rede penge eller andre effekter, der efterlades i lokaler, skabe.
 • Handel med varer og opsætning af reklamer er kun tilladt, hvis der kan forevises skriftlig tilladelse udstedt af anlægget eller Tårnby Kommune.
 • Genstande af glas må ikke medbringes i omklædningsrum, baderum eller svømmehal 
 • Alkohol må ikke medbringes på anlægget.
 • Madvarer må ikke indtages i omklædningsrum.
 • Madvarer må kun indtages i svømmehallen efter tilladelse fra anlægget.
 • Alt affald bedes lagt i affaldsspande o. lign.
 • Af hensyn til alle brugergrupper på anlægget skal personalets anvisninger følges.
 • Personalet kan bortvise brugere, der ikke følger personalets anvisninger. I grovere tilfælde kan der gives karantæne.  

Hygiejne på anlægget

 • Personer, der lider af smitsom sygdom, diarrésygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse, betændelse i huden eller andre smitsomme sygdomme, specielt hudsvamp og fodvorter, må ikke anvende bassinet eller bruserum
 • Bassiner, sauna må først benyttes efter grundig afvask med sæbe og af skylning.
 • Håret skal som minimum skylles grundigt. Alternativt kan benyttes badehætte.
 • Efter toiletbesøg grundig afvask med sæbe og af skylning.
 • Alle badende skal være iført helt og rent badetøj.
 • Ingen sko i barfodsområder.
 • Badetøj må ikke medbringes i saunaen.
 • Af hygiejniske grunde er det et krav, at man bruger et håndklæde til at sidde på i saunaen.
 • Barbering i saunaen må ikke finde sted.
 • Der må ikke bruges hampehandsker, fodfil og lignende i saunaen.
 • Hudpleje produkter og lign. er ikke tilladt i saunaen.
 • Der må ikke medbringes aviser eller tryksager i saunaen, da blegningsmidler i papir kan udvikle giftige gasser.

Hygiejneregler særligt for babyer:

 • Vask barnet med sæbe - skyl grundigt med vand
 • Hvis barnet har hår, skal det gøres vådt 
 • Svømmeble skal anvendes med tætsiddende badebuks ovenpå

Vi undgår uheld i bassinet ved korrekt brug af badetøj og svømmeble. Det er vigtigt at afvaskning foregår korrekt, så vi undgår bakterier og sæbe i vandet. Som personale gør vi alt hvad vi kan for holde klormængden nede i bassinet, så det er optimalt badevand  - også for babyer. 

Vi opfordrer desuden forældrene til løbende at holde øje med om der skulle være sket uheld i bleen/badbuksen. Hvis uheldet er ude så kontakt venligst personalet, så de kan tage affære, hvis noget skulle være kommet i vandet.                               

 

 

×

Cookie info