Udskriv

Tårnby Rådhus' historie

Taarnby Raadhus

Læs om Tårnby Rådhus' arkitektur.

Oprindeligt lå Tårnby Kommunes rådhus i Kastrup. Det er den nuværende Kastrup Juniorklubs bygning i Kastruplundgade 16, der fra 1907-1960 var rådhus for kommunen.

Efterhånden som kommunens opgaver forøgedes, var der behov for større plads til forvaltningen. I 1953 udskrev kommunen derfor konkurrence om et nyt rådhus. Der indkom 55 forslag, og vinderne blev kåret i 1955: arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen.

Rådhuset blev opført 1957-59 og taget i brug 14. december 1959. Officielt blev rådhuset dog først indviet 24. juni 1960. Samtidigt skiftede rådhuset navn: tidligere havde det heddet Kastrup Rådhus, fordi det lå i Kastrup sogn (men altså var rådhus for Tårnby Kommune). Det nye rådhus kom til at hedde Tårnby Rådhus, dels for at vise, at det er rådhus for Tårnby Kommune, dels fordi det nu ligger i Tårnby sogn.

Udsmykningen af rådhuset.

Billedhugger og industriel designer Torsten Johansson skabte i 1959 et skulpturspringvand til rådhusets indre gård. Springvandet består af tre skulpturer af jernrør, den største omkring syv meter høj, der kan sprøjte vand i otte forskellige retninger. Samtidigt skulle farvede projektører danne et spil mellem lys, vand og skulptur. Det viste sig dog hurtigt, at springvandet ikke fungerede efter hensigten. Vinduerne til gården kalkede til og underlaget i gården var utæt. Efter nogle års forsøg på forbedringer slukkede springvandet, der derefter kun fik lov at springe ved særlige lejligheder. Nu fremstår springvandet som en skulptur, der med sin enkle og industrielle stil fremhæver rådhusets arkitektur.

I 1967 indbød kommunalbestyrelsen fem forskellige kunstnere til at byde ind på at male rådhussalens endevæg. Efter en skitsekonkurrence vandt Svend Wiig-Hansen, og som i perioden 1968-1971 malede et farvestrålende maleri, Livsbølgen, der dækker hele væggen.

Øvrig udsmykning af rådhuset foregår ved hjælp af Tårnby Kommunes kunstsamling, der blandt andet indeholder en større samling af værker af Th. Philipsen. En del af værkerne er udstillet på kommunens kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen.

Udvidelse af Tårnby Rådhus. 

I slutningen af 1960'erne blev det nødvendigt at udvide rådhuset. Der var allerede flere afdelinger, der var flyttet til midlertidige kontorer uden for rådhuset. I 1973-74 blev en udvidelse på 37.000 etagemeter fordelt på tre etager taget i brug. Den nye Bygning B blev primært kontorer for Teknisk Forvaltning og ligningsafdelingen (skat). Samtidigt blev underetagen indrettet med kantine for hele rådhuset.

I Bygning A kunne man dermed flytte kommunalbestyrelsens mødelokale til den tidligere kantine, så der ud over pladser til kommunalbestyrelsen også blev plads til 40 tilhørerpladser.

I slutningen af 1970'erne blev det klart, at den fortsatte udbygning af kommunen og kravene til kommunal service gjorde det nødvendigt at udvide rådhuset igen. Den nye Bygning C blev opført 1983-84. Her blev bygget ud mod Østerlarsvej. Begge udvidelser blev tegnet af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen.

Tårnby Rådhus er blevet fremhævet for sin flotte arkitektur, der er enkel og kraftig. I 1994 blev rådhuset fredet som et hovedværk inden for den modernistiske stil, med præg fra japansk byggestil, særligt med det "svævende" tag over hovedbygningen.

Læs mere om Tårnby Rådhus i det lokalhistoriske blad Glemmer du 

Se billeder fra Tårnby Rådhus historie

×

Cookie info