Udskriv

Teknik og Miljø

Regeringen og KL har i december 2015 indgået aftale om fælles servicemål for alle kommuner. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser.

For miljøgodkendelser, husdyrgodkendelser og anmeldelser, gælder sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt alle de oplysninger, der påhviler ansøgerne at indsende i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. For husdyrgodkendelser, anmeldelser og miljøgodkendelser skal ansøgningen visiteres indenfor 3 uger.

Sagsbehandlingstiderne kan variere, hvis der i forbindelse med sagsbehandlingen for eksempel er krav om VVM, sikkerhedsdokumentation, konsekvensvurdering efter habitatreglerne eller overholdelse af miljøkrav fra vandområder, samtidighed ved offentliggørelse af afgørelser, da der i den forbindelse bl.a. skal gennemføres en høring. Tidsfrister aftales med virksomheden. Mindre komplicerede sager tager 3 måneder, meget komplicerede sager tager 6-9 måneder.

Det er den kommunale sagsbehandler som holder styr på tidsfristerne. Ansøger har ikke mulighed for at følge tidsfristerne i ansøgningsportalerne. Tidsberegningen for fristerne omfatter både hverdage, weekender og helligdage. Hvis den aftalte frist med virksomheden overskrides, skal ansøger informeres om overskridelsen.
Borgere og virksomheder kan i Byg og Miljø følge status for sagsbehandlingen.

 

Miljøgodkendelser

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid* Servicemål
Miljøgodkendelse af virksomheder

Miljøbeskyttelsesloven

Lette sager: 3 måneder
Komplicerede sager: 6-9 måneder
130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder og 200 dage for store og komplekse virksomheder

Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Husdyrloven

Lette sager: 3 måneder
Komplicerede sager: 6-9 måneder
 For de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer af husdyrbrug.

 

Byggesager

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid Servicemål
Mindre kompliceret byggeri
Simple konstruktioner

Bygningsreglementet

78 dage 40 dage 

Mindre kompliceret byggeri
Enfamiliehuse (bolig)

Bygningsreglementet 71 dage 40 dage 

Mere kompliceret byggeri
(industri og lagerbygning - erhverv)

Bygningsreglementet 126 dage 50 dage

Mere kompliceret byggeri
(etagebyggeri erhverv)

Bygningsreglementet 137 dage 55 dage

Mere kompliceret byggeri
(etagebyggeri bolig)

Bygningsreglementet 65 dage 60 dage
Andre faste konstruktioner mv.
(Mobilmaster, legeplader, nedrivning mv)
Bygningsreglementet Ej opgjort Ej fastsat

*Sagsbehandlingstiderne er opgjort efter KL's servicemålsstatistik for byggesager og miljøgodkendelser af virksomheder 1. januar - 31. december 2019

KL offentliggør en gang om året hvorledes de enkelte kommuner følger de aftalte servicemål. Du kan se mere herom på KLs hjemmeside.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid på byggesager her

×

Cookie info