Udskriv

Sundhed

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

 

 

Serviceloven
 Lovgrundlag  Område  Sagsbehandlingstid

§ 101 

Stofmisbrugsbehandling, ambulant behandling 

2 uger

§§ 101 & 107

Stofmisbrug - døgnbehandling

4 uger

 

Sundhedsloven

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid

§ 141

Alkoholmisbrug voksne, ambulant. 

Lænkeambulatorierne
kontaktes direkte.

§§ 131 og 132

Omsorgstandpleje                                                                                       

2 uger

§§ 138 og 139


Primærsygepleje: Lægeordineret                                                                                                   

1 dag
§ 140

Lægeordineret genoptræning efter modtagelse af genoptræningsplan fra hospital  

4 dage 
§ 142

Lægelig stofmisbrugsbehandling

2 uger 
×

Cookie info