Udskriv

Sagsbehandlingstider i alle forvaltninger

Sagsbehandlingstid på byggesager

Her finder du en oversigt over sagsbehandlingstiderne i de enkelte forvaltninger.

Efter retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Herudover skal fristerne offentliggøres. Målet er at give borgeren en god og kvalificeret service. 

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, og løber indtil afgørelsen er truffet og afsendt til borger.

Den samlede sagsbehandlingstid afhænger både af, om ansøgningen er udfyldt korrekt, hvor hurtigt alle involverede parter svarer på henvendelser fra forvaltningen, og den tid forvaltningen herefter anvender på at bearbejde de indkomne oplysninger. Det er således en forudsætning for, at kunne overholde den udmeldte sagsbehandlingstid.
De oplysninger som ansøgeren kan medvirke til at fremskaffe er f.eks. en skriftlig fuldmagt til at forvaltningen må indhente udtalelser fra andre myndigheder og særlige sagkyndige så som læger o. lign.

Via nedenstående link kan du se fristerne på områderne.

×

Cookie info