Udskriv

Det Sociale område - Voksen

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Lov om specialundervisning for voksne

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
  Specialundervisning for voksne herunder transport   3 uger

 

Offentlighedsloven

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 54  Handicapegnede boliger 12 uger

 

Serviceloven

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid

§ 85

Støtte i eget hjem

8 uger 

§ 96

Borgerstyret personlig assistance 

12 uger
§ 97

Ledsagerordningen

4 uger
§ 98  Kontaktperson til døvblinde 8 uger
§ 99 Støtte. og kontaktperson - Sindslidende  Op til 1 uge
§ 100  Dækning af merudgifter - Nye ansøgninger 12 uger

§ 100

Dækning af merudgifter - tilskud for personer der er godkendt i ordningen 4 uger
§ 103  Beskyttet beskæftigelse  8 uger *1 
§ 104 Aktivitets- og samværstilbud  8 uger *2 
§ 105  Transport til § 103 og § 104  8 uger  
§ 107  Midlertidig boform  8 uger *3 
§ 108  Længerevarende boform  8 uger *4 
§ 110  Midlertidig ophold i boform/forsorgshjem  *5 

*1+*2+*3+*4
Der kan være længere tidsfrist fra der er truffet afgørelse i sagen om målgruppe til der er fundet relevant botilbud. Der udarbejdes VUM i samarbejde med borgeren, og der indhentes lægelige oplysninger mv. 
*5 Henvendelse kan ske ved egen henvendelse til tilbuddet eller ved henvisning. Lederen af tilbuddet træffer afgørelse om optagelse.

×

Cookie info