Udskriv

Det sociale område - børn

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

 

Serviceloven

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid

§ 1 stk. 1

Talehøreområde

60 uger

§ 1, 2, 3, 4 og § 20. stk. 2 og 3 

Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)

52 uger
§ 5

Godkendelse af plejefamilier

12 uger
§ 11  Rådgivning af familier til børn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 20 uger
§ 32 og § 32a Særlig dagtilbud eller hjemmetræning til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 24 uger inklusiv lovpligtig § 50-undersøgelse ved hjemmetræning
§ 36  Særlig klubtilbud til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 16 uger

§ 41

Merudgiftsydelser ved forsørgelse af et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne i hjemmet 16 uger
§ 42 og § 43  Tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 16 uger 
§ 44 Personlig hjælp og pleje og vedligeholdelsestræning til et barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 16 uger 
§ 45 Personlig ledsager til unge mellem 16 og 18 barn med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 16 uger  
§ 52  Foranstaltninger til sårbare børn og unge 27 uger inkl. 17 uger til børnefaglig undersøgelse § 50 undersøgelse
§ 80 Husvildeboliger til akut boligsøgende 4 uger 
×

Cookie info