Udskriv

Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Repatrieringsloven

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 7 Bevilling af hjælp til repatriering. 12 uger

§ 10

Reintegrationsbistand.

12 uger

 

Lov om social pension

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 17 Indstilling til afgørelse om førtidspension (efter tidspunktet for modtagelse af ansøgning om førtidspension på det foreliggende grundlag) 12 uger
§ 18 Efter beslutning om overgang til behandling efter reglerne om førtidspension. Indstilling til afgørelse om førtidspension.  12 uger

 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 70 Fleksjob. Op til 24 uger
§ 74

Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdsplads-
indretning mv. til fleksjobsmodtagere.

Op til 12 uger
§§ 76-83

Tilskud til aktiverede eller revalidender til 
undervisningsmateriale, arbejdsredskaber mm.

Op til 12 uger
§§ 100 -101  Tilskud til arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og introduktion til personer uden løntilskud.  Op til 12 uger 

  

Lov om sygedagpenge

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 6 + § 38 Ansøgning om dagpenge ved sygdom til lønmodtagere.  2 uger 
§41 + § 43  Ansøgning om dagpenge ved sygdom til selvstændig erhvervsdrivende. 2 uger 
§§ 54 - 60  Ansøgning om refusion fra arbejdsgivere.  6 uger

  

Lov om fleksydelse

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 4   Tilmelding/udmeldelse til fleksydelsesordninger  2 uger 
§ 22 Beregning og udbetaling af fleksydelse  2 uger
§ 27 Tilbagebetaling af fleksydelse  4 uger
§ 31 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag 2 uger

  

Lov om integration

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 4   Modtagelse og boligplacering af flygtninge  Løbende måned + 4 uger 

 

Lov om aktiv socialpolitik

Lovgrundlag Område Sagsbehandlingstid
§ 11 + 25 + 34 Ansøgning om kontanthjælp + særlig støtte   2 uger
§ 25a   Ansøgning om engangshjælp   2 uger 
§ 27 + 27a + 29  Ansøgning om hjælp til visse persongrupper  2 uger 
§ 36 - 41   Afgørelse om sanktion   2 uger  
§ 42 - 43  Afgørelse om tilbagebetaling ved hjælp samtidig med arbejde  3 uger 
§ 46  Stillingtagen til om en person er revalidend  12 uger *1 
§ 58  Afgørelse om nedsættelse af revalideringsydelse vd indtægter  2 uger 
§ 63  Særlig støtte under revalidering jf. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kap. 14  4 uger *2 
§ 64 og 64a  Boligudgifter på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ved halv revalideringsydelse / deltagelse i forrevalidering  4 uger *3 
§ 65  Afgørelse om etablering af selvstænding virksomhed  12 uger *4 
§§ 74 - 74i  Ledighedsydelse og særlig ydelse i forbindelse med fleksjob  2 uger 
§ 81  Ansøgning om enkeltydelse  3 uger 
§ 82  Ansøgning om sygebehandling - medicin  4 uger 
§ 83  Ansøgning om samværsudgifter

3 uger 

§ 84  Ansøgning om udgifter til forsørgelse af børn  3 uger 
§ 85  Ansøgning om hjælp til flytning 2 uger
§ 85a Ansøgning om efterlevelseshjælp 2 uger
§§ 91 - 94  afgørelse om tilbagebetaling af hjælp 2 uger
§ 96a  Afgørelse om fradrag til dækning af børnebidrag  2 uger 

*1 Kan i særlige tilfælde forlænges yderligere 3 måneder, hvis der er behov fo arbejdsprøvning, lægeudtalelse o. lign.
*2 Kan i særlige tilfælde forlænges i indtil 3 måneder ved særlige dokumentationsbehov. 
*3 Kan forlænges i yderligere 4 uger ved særlige undersøgelsesbehov.
*4 Kan forlænges i yderligere 3 måneder ved behov for afklaring eller anden forrevalidering. 

×

Cookie info