Administrativ organisation

  • Se oversigt over centre, læs mere om de enkelte centres ansvarsområder og hvem som leder hvert center.

  • Kommunen har en kommunaldirektør, en vicekommunaldirektør og to direktører.