Udskriv

EAN-numre

EAN-numre

Skal du sende en faktura til kommunen, skal du bruge kommunens EAN-nummer.

Tårnby kommunes CVR-nummer er 20310413.

Økonomisk forvaltning
   
Betjentstuen 5798009885364
   
Bogholderi 5798009885067
   
It-Afdelingen 5790000383559
   
Kommunalbestyrelsens Sekretariat 5798009884084
   
Opkrævningskontoret 5798009884329
   
Organisations- og Personaleafdeling 5798009884114
   
Organisations- og personaleafdelingen Kursus 5798009884121
   
Servicecenter 5798009885227
   
Indkøb 5790000361021
   
Økonomi- og Planlægningsafdeling 5798009884091
   
   
Børne- og Kulturforvaltningen
   
Afdelingen for bibliotek og arkiv 5790000416226
   
   
Børnehaven Alleen 119, Kastrupgård 5790000414536
Børnehaven Basishuset 5798009884572
Børnehaven Engmarken 9 5790000414543
Børnehaven Eskebøl Alle 1 5798009884596
Børnehaven Gemmas Alle 5790000415007
Børnehaven Kamerunvej 35 5798009885043
Børnehaven Klitrose Alle 22 5790000414550
Børnehaven Kongelundsvej 464 5790000415014
Børnehaven Løjtegårdsvej 167 5790000414635
Børnehaven Oliefabriksvej 71, Vesterled 5790000414666
Børnehaven Oliefabriksvej 180, Ryumgård 5790000414994
Børnehaven Saltværksvej 48 5790000414598
   
Børnehuset Brønderslev Alle 1-3 5798009884435
Børnehuset Englandsvej 299, Vinkelhuse 5790000414710
Børnehuset Englandsvej 348, Tårnby Torv 40 5798009884602
Børnehuset Gl. Kirkevej 128 5798009884633
Børnehuset Irlandsvej 131 5790000414727
Børnehuset Munkebjergvej 121 5790000414659
Børnehuset Nordmarksvej 22-24 5790000414567
Børnehuset Nordmarksvej 26 5790000414697
Børnehuset Oliefabriksvej 249, Tømmergrunden 5790000414505
Børnehuset Stavlundvej 29-33 5790000414741
Børnehuset Strandgården 5790000414734
Børnehuset Syrefabriksvej 80 5790000414703
Børnehuset Tornholms Ager 2 5790000414529
Børnehuset Ugandavej 120, Tømmerup Haveby 5790000414758
Børnehuset Vestre Bygade 31 5790000414642
Børnehuset Vægterparken 452 5790000414680
   
Daginstitutionsafdelingen 5798009884244
   
Dagplejen 5790000416240
   
Familieafdelingen - Andre ydelser 5798009885128
Familieafdelingen - Børn 5798009884305
   
Familiehuset 5798009884879
   
Foreningscentret, varmemester 5798009884749
   
Skolen på Brønderslev Alle 5790000416516
   
Hovedbiblioteket Børn 5798009885388
   
Hovedbiblioteket EDB 5798009885272
   
Hovedbiblioteket Lokalhistorisk samling 5798009885258
   
Hovedbiblioteket Varmemester 5798009884701
   
Hovedbiblioteket Voksen 5798009885081
   
Kastrup Bio 5790000416219
   
Kastrupgårdsamlingen 5790000416158
   
Kastrupgårdsskolen 5790000416141
   
Korsvejens Skole 5790000416127
   
Kultur og fritid 5798009884169
   
Kulturhuset 5798009884909
   
Kulturzonen 5790000416097
   
Løjtegårdsskolen 5790000416110
   
Naturskolen 5790000416080
   
Nordregårdsskolen 5790000416073
   
Nøragersmindecentret 5790000416066
   
Pilegårdsskolen 5790000416028
   
Rådgivning og forebyggelse 5798009884176
   
SFO Allégården 5790000414895
SFO Brønderslev Alle 5790000414826
SFO Corneliusmindevej 5790000414789
SFO Frøen (Gl. Kirkevej) 5790000414857
SFO Gemmas Alle 5790000415007
SFO Kastrupgård 5790000416479
SFO Kongelundsvej 5790000415014
SFO Korsvejen 5798009884565
SFO Løjtegårdsvej 5790000414871
SFO Munkebjergvej/Ingstrup Allé 5790000414970
SFO Pilen 5790000414925
SFO Randkløve Allé 5790000414901
SFO Skelgården 5790000416455
SFO Skottegården 5798009884220
SFO Strandgården 5790000414734
SFO Tømmerupvang 5790000414963
SFO Vestre Bygade 5790000414932
SFO-tilbuddet ved Tårnbygårdsskolen 5798009884770
   
Skelgårdsskolen 5790000415991
   
Skoleforvaltningen 5798009885418
   
Skolebiblioteker 5798009884954
   
Skottegårdsskolen 5790000415960
   
Tårnbygårdsskolen 5798009884763
   
Projekt Medvind 5798009884817
   
US10 5798009884800
   
Fk. Kastruplundgade 16 5790000414765
Fk. Løjtegårdsvej 101 5798009884404
Fk. Tårnbyvej 20 5790000414772
Fk. Algiervej 9 5790000414840
Fk. Randkløve Allé 43-45 5798009884985
Fk. Munkebjergvej 125 5798009884992
Fk. Gl. Kirkevej 48 5798009885005
Fk. Listedvej 1 5798009885012
   
Ungdommens uddannelsescenter, varmemester 5798009884695
   
Ungecenter Tårnby Job & uddannelse  5798009885159
   
Ungdomsskolen 5790000415892
   
Vuggestuen Angolavej 15 5798009884589
Vuggestuen Corneliusmindevej 4 5798009884428
Vuggestuen Gammel Skovvej 10 5790000414413
Vuggestuen Kastrupvej 235 5790000414420
Vuggestuen Skottegården 83 5790000414437
Vuggestuen Tårnbypark Alle 18, Tårnbyparken 5790000414475
Vuggestuen Ugandavej 147 5790000414512
   
   
Teknisk forvaltning
   
Brandvæsenet 5790000416257
   
Bygningsvedligehold 1 5798009884206
   
Bygningsvedligehold 2 5798009885203
   
GIS 5798009885296
   
Havnen 5790000416233
   
Idrætsområdet IUP 5790000414451
   
Idrætsområdet KOF 5790000416271
   
Materielgården - Vej 5790000416103
   
Materielgården Gartner 5798009885197
   
Park og ejendom: Grønne områder 5798009885326
   
Park og ejendom: Tårnby Skole 5798009884374
   
Plan, Byg og Miljø - Byggesag 5798009884107
   
Plan, Byg og Miljø - Plan 5798009884299
   
Plan, Byg og Miljø - Renovation 5798009884213
   
Plan, Byg og Miljø - Miljø 5798009884312
   
Rengøringen - Idræt, Uddannelse og Pleje 5798009885210
   
Rengøring - Kultur og Fritid 5798009884916
   
Tandklinikken Amager Landevej - Varmemestre 5798009884893
   
Teknisk Sekretariat 5798009884190
   
Varmemestrene - Multicentret Brønderslev Alle 25 5798009885036
   
Park og Ejendom: Varmemester rådhuset 5798009884459
   
Vej, Park og Ejendomme - Nøgler 5798009885319
   
Vejafdelingen 5798009884336
   
   
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen
   
Aktivitetscentret Amager Landevej 5790000416530
   
Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariat 5798009884237
   
Bo støtte Enheden Falhøj        5798009884848
   
Bo støtte Enheden Jershøj      5790000416448
   
Den Kommunale Hjemmepleje 5790000416547
   
Den Kommunale Tandpleje 5790000415953
   
Handicap og Psykiatricenter 5798009884411
   
Hjemmesygeplejen 5798009885180
   
Jobcenter 5798009884251
   
Jobcenter - CPH 5798009885029
   
Jobcenter - Indsatsteam 5798009884930
   
Jobcenter - Jobteam 5798009884947
   
Jobcenter - LBR 5798009885111
   
Jobcenter - Lægeerklæringer 5798009884367
   
Kastruplundgade 28, Ældre boliger (Varmemestre) 5798009884442
   
Kollektivboligerne Televænget 5790000416134
   
Televænget 32/Drift og vedligehold (varmemestre) 5798009884961
   
Pilehaven 5790000416059
   
Plejehjemmet Irlandsvej 5790000223282
   
Plejehjemmet Irlandsvej - Køkkenet 5798009885234
   
Plejehjemmet Irlandsvej, varmemester 5798009884732
   
Daghjemmet Blåklokkevej 5798009885265
   
Plejehjemmet Løjtegårdsvej - Sygeplejedepot 5798009884145
   
Plejehjemmet Løjtegårdsvej - Varmemester 5798009885166
   
Plejehjemmet Pyrus Alle 5790000223268
   
Plejehjemmet Pyrus Alle, varmemester 5798009884725
   
Plejehjemmet Tagenshus 5798009884831
   
Plejehjemmet Løjtegårdsvej 5790000223275
   
Plejehjemmet Ugandavej 5790000223251
   
Socialcenter 5798009884275
   
Socialcenter, små hjælpemidler 5798009885401
   
Socialcenter, tekniske hjælpemidler 5798009885173
   
Socialcenter, ydelsescenter 5798009884282
   
Solgården 5790000416042
   
SundhedsCenter Tårnby 5798009884381
   
Sundhedscentret, Sundhedsplejen 5798009885142
   
Virksomhedsservice 5790000416523
   
Ydelsescentret 5798009885241
   
Ældrecenter 5798009884855
   
Ældrecenter, Bordinghus 5790000416264
   
   
Borgerrådgiver  
   
Borgerrådgiver 5798009884978

 

 

 

×

Cookie info