Sagsbehandlingstid

  • Find sagsbehandlingstider for aktindsigter og egenacces.

  • Find sagsbehandlingstider for beskæftigelsesområdet fx sygedagpenge, aktiv socialpolitik, fleksydelse mv.

  • Find sagsbehandlingstider for det sociale område for både børn og voksne. Fx særlig dag- og klubtilbud, støtte i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud.

  • Find sagsbehandlingstider for hjælpemidler fx kropsbårne hjælpemidler, handicapbil og forbrugsgoder.

  • Find sagsbehandlingstider for sundhedsområdet fx stofmisbrug, alkoholmisbrug og omsorgstandpleje.

  • Find sagsbehandlingstider og servicemål for miljøtilladelser og byggesager.

  • Find sagsbehandlingstider for ældreområdet. Fx hjemmehjælp, daghjem, genoptræning og plejeorlov.