Udskriv

Sagsbehandlingstider -test- model 2

For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til en afgørelse træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelte område, og fristerne skal offentliggøres.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen ventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søndage, helligdage og hverdage, hvor kommunen holder lukket.

Via nedenstående link kan du se fristerne på områderne.

×

Cookie info