Udskriv

Sagsbehandlingstider - Beskæftigelsesområdet test

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Lovgrundlag

Område Forventet sagsbehandlingstid Maksimal sagsbehandlingstid

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 70 Fleksjob xx uger 12 uger
§ 74

Ansøgning om arbejdsredskaber, arbejdsplads-
indretning mv. til fleksjobsmodtagere

xx uger 4 uger
§§ 76-83

Tilskud til aktiverede eller revalidender til 
undervisningsmateriale, arbejdsredskaber mm.

xx uger 4 uger
       
       
       
       
       
       
×

Cookie info