Udskriv

Det sociale område - børn

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

Serviceloven

Lovgrundlag Område Sagbehandlingstid

§ 11,3

Rådgivning af familier til børn med nedsat psykisk 
eller nedsat fysisk funktionsevne

xx uger

§ 32

Særlig dagtilbud eller hjemmettæning til børn med betydeligt eller varigt nedsatpsykisk eller fysisk funktionsevne. 
Sagsbehandlingstiden er inklusiv lovpligtig § 50 undersøgelse. 

xx uger

§ 36

Særligt klubtilbud til børn med betydeligt eller varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

xx uger
     
     
     
     
     
     
×

Cookie info