Udskriv

Ældreområdet

Sagsbehandlingen foregår i tæt samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.
I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil du derfor altid blive orienteret om årsagen hertil. Forsinkelser kan skyldes, at kommunen mangler oplysninger i forbindelse med din ansøgning.

>

Lov om social pension
Lovgrundlag Område Sagbehandlingstid
§ 14  Personlige tillæg 4 uger 

 

Serviceloven
Lovgrundlag Område Sagbehandlingstid
§ 18 Støtte til frivilligt socialt arbejde  op til 12 uger
§ 83  Hjemmehjælp - Personlig pleje  3 uger
§ 83

Hjemmehjælp - Praktisk hjælp

4 uger
§ 84 Afløsning / aflastning - afgrænset periode   4 uger 
§§ 84, 85 og 86  Daghjem  2 uger 
§§ 84 og
86 
Aflastnings- og døgngenoptræningsophold  4 uger 
§ 86  Genoptræning og vedligeholdelsesræning efter tab af mistede færdigheder  2 uger 
§§ 94 og
95 
Selvvalgt hjælper   8 uger 
§§ 118 og
119
Plejeoverlov og pasning af døende 2 uger
§ 122  Bevilling af sygeplejeartikler i forbindelse med terminale borgere  1 uge 
§ 192 Plejebolig - Herunder plejebolig efter § 54 almene boliger 8 uger
×

Cookie info