Udskriv

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Kontakt Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen telefontid eller henvend dig personligt i åbningstiden.

Sagsbehandlingstider i Arbejdsmarkeds- & Sundhedsforvaltningen

Klagevejledning pjece Arbejdsmarkeds & Sundhedsforvaltning

  Telefon   Bygning - Adresse 
Arbejdsmarkeds-  3247 1801   Bygning C
og Sundhedssekretariatet      
Tandplejen 3250 7518   Tandplejen
       
Handicap- og Psykiatricenter 3247 1821   Bygning C
       
Jobcenter 3247 1701   Bygning C
Virksomhedsservice 2928 4742  

Amager Strandvej 350, 3.

Forsikrede Ledige 3247 1755   Bygning C
Integration 32471753   Bygning C
Jobparat kontanthjælp 32471758   Bygning C
Sygedagpenge 32471730   Bygning C
Unge 32471760   Bygning C
ressourceteam 32471810   Bygning C
indsatsteam 32471880   Bygning C
ydelsesteam 32471773   Bygning C
       
Socialcenter 3247 1160   Bygning C
Dagpenge 3247 1184   Bygning C
Ergoterapeuter 3247 1894   Bygning C
Kontanthjælp 3247 1773   Bygning C
Pension 3247 1160   Bygning C
Små hjælpemidler 3247 1195   Bygning C
       
Sundhedscenter 3247 0070   SundhedsCenter
Forebyggelse 3247 0070   SundhedsCenter
Genoptræning 3247 0072   SundhedsCenter
       
Ældrecenter 3247 1884   Henv. i Information
Den kommunale hjemmehjælp 3247 9900   Plyssen, Amager Strandvej 350
Hjemmesygeplejen 3247 9900   Plyssen, Amager Strandvej 350
Visitation 3247 1463   Henv. i Information
×

Cookie info