Udskriv

Vandbesparelser i Tårnby

Skottegårdsskolen

I Tårnby Kommune sparer vi også på vandet. I 2015 er der bl.a. skiftet til nye 2-skyls toiletter på Skottegårdsskolen, Ungdomsskolen og på en del daginstitutioner.

Rent vand er en ressource vi skal passe på. Derfor er en rigtig god ide at skifte gamle toiletter med et skyl ud med nye 2-skyls modeller. Typisk bruger et gammel toilet med et skyl 10-14 liter vand hver gang der trækkes ud. Et nyt 2-skyls toilet bruger ca. 6 liter på det store skyl og ca. 3 liter på det lille skyl. Der er derfor meget vand at spare ved at udskifte de gamle udtjente toiletter.

Skottegårdsskolen har skiftet 36 stk. gamle 1-skyls toiletter, hvilket forventes at spare skolen for 55.000 kr. på den årlige vandregning svarende til ca. 1.600 m3 vand pr. år (1,6 mio. liter vand). Projektet har kostet ca. 115.000 kr., så det giver en tilbagebetalingstid på lidt over 2 år.
"Vi er rigtig glade for vores nye toiletter. De sparer meget vand for os og så er de meget pænere end de gamle, der så rigtig trætte ud. Der var også flere af de gamle som ofte stod og løb, så besparelsen er sikkert endnu større end den vi kan regne os frem til", siger Teknisk Serviceleder Michael Tvede Hansen. "Vi har i øvrigt også skiftet de gamle brusere i gymnastikhallen ud til nye sparebrusere og sparer ca. 500 m3 vand om året (500.000 liter)", fortsætter Michael. 

På Ungdomsskolen er der skiftet 4x toiletter ved kontoret (voksen) og 4x elev toiletter. Vandbesparelsen er størst på toiletter der bruges meget, hvilket også ses på Ungdomsskolen. Her spares 144 m3/år (144.000 liter) på kontorets 4x toiletter, der bruges af ca. 25 voksne og 756 m3/år (756.000 liter) på de 4 elevtoiletter, der bruges af ca. 100 elever. På Ungdomsskolen spares altså ca. 36 m3 for hvert voksentoilet og hele 189 m3 på hvert af elev toiletterne, der bruges mest. Samlet set spares 900 m3/år (900.000 liter), svarende til en årlig besparelse på 30.780 kr. Projektet har en tilbagebetalingstid på ca. 1,8 år.     

Tidligere er der skiftet en del gamle 1-skyls toiletter i Tårnby Kommune, bl.a. på Rådhuset og idrætsområdet. Og der er foretaget en del udskiftninger af brusere til sparebrusere og brusere med tryk på - også på idrætsområdet.

Materielgården har i nogle år opsamlet regnvand fra saltlade bygningen til brug for vanding, bilvask og i fejemaskine. På den måde spares årligt ca. 100 m3 rent vand (100.000 liter). Et godt og enkelt projekt, hvor 3x opsamlingstanke (i alt 19 m3) er opstillet ved nedløbsrør. "Vi opsamler regnvand i 7-8 måneder af året og en ekstra gevinst ved regnvandsprojektet er, at ventilerne i fejemaskinens vandsystem ikke kalker til fordi der jo ikke er kalk i regnvand", fortæller holdformand Bo Moser.      

Måske er det også en mulighed at opsamle regnvand eksempelvis til vanding hjemme hos dig?  Ellers check om der er gamle toiletter med kun et skyl hjemme hos dig eller på din institution og sørg for at få skiftet til nye toiletter med 2 skyl. Check om toilettet løber ved at sætte en serviet mod bagsiden af toiletkummen. Hvis den bliver våd, skal toilettet repareres hurtigst muligt. 

Et toilet, hvor vandet står og løber, kan koste op til 8 m3 vand og ca. 400 kr. (incl. moms) i døgnet. Et toilet der løber så lidt, at det ikke kan ses det med det blotte øje, kan give et årligt vandspild på 100 m3 vand eller 5.000 kr. (incl. moms).

×

Cookie info