Udskriv

Sug i cykelstien

Gravemaskine på Amager Landevej

Inden for de sidste år har vi oplevet skybrud som aldrig før, og mange boligejere har fået vand i kælderen. På Amager Landevej har Tårnby Kommune løst problemet på en smart måde.

De gamle kloaksystemer kan ikke altid rumme de store mængder regnvand. Resultatet er opstuvning, hvor vandet presses op igennem toiletter og afløbsriste. Vandet kan også trænge ind i kælderen via fundamentet, hvis der ikke er etableret dræn rundt om bygningen.

'Hullet' asfalt

Tårnby Kommune har været med til at sikre boligerne omkring Amager Landevej mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud ved at ændre belægningen på cykelstierne og parkeringsbåsene langs vejen. Projektleder i Teknisk Forvaltning, John Plank, forklarer hvordan: "Først fjernede vi asfalt og grus, så vi kom ned til den bare jord. Herefter lagde vi en membran og oven på den et lag såkaldt DrænStabil. Det er en særlig form for stabilgrus, der kan optage og opbevare vandet.  I dette lag placerede vi nogle dræn, der fører vandet til en forsinkelsesbrønd, hvorfra det langsomt ledes til det eksisterende kloaksystem, så det ikke bliver overbelastet.  Øverst lagde vi permeabel asfalt. Sammenlignet med almindelig asfalt består den af nogle rundere sten og noget grovere materiale. Det skaber hulrum rundt om stenene, så vandet kan trænge igennem". Også midterrabatten er blevet gravet op, og den gamle asfalt er blevet erstattet af  jord og græs, der lader regnvandet trænge ned i undergrunden i stedet for at løbe ud på vejen og ned i kloakken.

Projektet er gennemført som et medfinansieringsprojekt i samarbejde med TÅRNBY FORSYNING.

Kom an, skybrud!

Da der ikke har været nogen skybrud siden projektets afslutning i november 2015, har den nye belægning endnu ikke fået sin ilddåb. "Men under almindelige regnskyl kan vi se, at der ikke længere kommer vandpytter på cykelstien og parkeringspladserne. Jeg glæder mig, til der kommer et ordentligt regnskyl, for så skal jeg derud og se, om det virker!" siger John Plank forventningsfuldt.

Kommunen deltager i et andet projekt i Kastrup-området (projekt Akvavej i Bredagervej), hvor det denne gang er selve vejbanen, der skal optage vandet. Her skal det ikke ledes til kloakken, men til et renseanlæg, hvorefter vandet kan anvendes til forskønnelse af området i form af bassiner, springvand og lignende. Projektet gennemføres som led i Tårnby Kommunes deltagelse i et markedsmodningsfondsprojekt under Erhvervsstyrelsen. Læs mere om projekt Akvavej.

×

Cookie info