Udskriv

Nye vinduer på skoler, idræt, Samlingen og Pilehaven

Korsvejens Skole

Energivinduer giver energibesparelser, og de gavner også indeklimaet…

Hen over forår og sommer 2017 er der blevet skiftet et stort antal vinduer på Korsvejens Skole og på Skottegårdsskolen. På Korsvejens Skole er der opsat 55 m2 nye energivinduer, mens Skottegårdsskolen har udskiftet 70 m2 gamle termovinduer med nye energivinduer.

Nye energieffektive energivinduer er langt bedre en de gamle termoruder, på flere områder. Dels er den direkte varmeledning mindre i de nye energivinduer, således at varmetabet fra vinduet er mindre (U-værdien, som er et udtryk for hvor meget varmetabet er pr. m2 vindue, er mindre for et energivindue). Derudover er energivinduer udformet så de tillader mere solvarme via solstråling at komme ind i bygningen end der tabes ud af vinduet igen. Det udtrykkes teknisk ved en såkaldt G-værdi som er langt bedre for energivinduer end de gamle termoruder. De bedste af energivinduerne (energi A vinduer) er endda så energimæssigt effektive at de rent faktisk som minimum er energineutrale. Det betyder, at vinduet mindst lukker lige så meget varme ind, som det lukker ud, i fyringssæsonen.
Ud over energibesparelsen giver energivinduer også et bedre indeklima, idet træk fra vinduesfladerne minimeres. En ikke uvæsentlig sidegevinst ved skift til energivinduer.

I skrivende stund er pensionisthuset Pilehaven på Kongelundvej 298 også ved at få energirenoveret vinduer. Her skiftes 40,2 m2 gamle termovinduer til nye energivinduer.  Og inden udgangen af 2017 er der desuden energirenoveret vinduer på Vestamager idræt (Ugandavej 105), Kastrup Idræt (Røllikevej 5) og Kastrupgårdssamlingen.  

På de seks adresser skiftes samlet til ca. 331 m2 nye energivinduer. Det giver en varmebesparelse på næsten 58.000 kWh om året, svarende til ca. 29.000 kr.
Denne vindues energirenovering resulterer samtidig i, at Tårnby Kommune får et energisparetilskud på 23.500 kr., og i tillæg spares miljøet årligt for en CO2-udledning på 9,4 tons.

Husk også, at du kan få et energisparetilskud, når du skifter til energivinduer hjemme hos dig - spørg evt. håndværkeren om tilskuddet, ofte vil han gerne stå for dokumentationen.

×

Cookie info