Udskriv

Nul regnvand i havne-kloak

Kastrup Lystbådehavn

Når regnen falder over Kastrup Lystbådehavn, løber regnvandet ikke længere i kloakken. Det ledes andre steder hen, til gavn for både kommunens borgere og renseanlægget.

Før i tiden var Kastrup Lystbådehavn et fælleskloakeret område. Regnvand fra veje, havnepromenade og tage løb i kloakken, hvor det blev blandet med spildevand. Under kraftige regnskyl betød det, at regnvandet fra havnens overflader belastede indløbspumpestation og renseanlæg og dermed bremsede for håndtering af vand længere oppe i byen. Det medførte blandt andet, at borgere i Kastrup By kunne have problemer med at skylle ud i toilettet og endda kunne opleve opstuvning og oversvømmelser.

Et fælles projekt

 Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S har i løbet af efteråret og vinteren taget hånd om problemet ved fælles hjælp. "Ifølge spildevandsplanen skulle kommunen lave et separeringsprojekt for at adskille regn- og spildevand", fortæller projektleder fra TÅRNBY FORSYNING A/S, Trine Vig Lauritsen. "I forsyningen havde vi planer om et etablere nogle store underjordiske bassiner til opbevaring af det vand, som ikke kunne være i kloakledningerne. Vi fandt ud af, at bassinerne kun skulle være halvt så store, hvis regnvandet fra havnen blev frakoblet, og derfor valgte vi at medfinansiere kommunens projekt".

Et løft til havnen

Projektet har været en gevinst for begge parter. Forsyningens renseanlæg bliver nu ikke nær så belastet af regnvand under en kraftig regnhændelse, da vandet fra et areal på ca. 60.000 kvadratmeter ikke mere løber i kloakken. Samtidig har havnen fået et æstetisk løft, forklarer projektleder i Teknisk Forvaltning, Rikke Kastoft:

"Vi har omlagt mange af de belagte områder til græsarealer, hvor vandet kan nedsive. Vi har også etableret store bede med træer og stauder. Før var der bare nogle triste, gamle tjørn. Vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på det forskønnede område, der strækker sig helt fra Kastrup Søbad til Den Blå Planet".

Regnvandet fra havneområdet ledes nu i render til Øresund, til nedsivning i en ny grøft i midterrabatten på Kastrup Strandpark eller til genanvendelse som teknisk vand på Tårnby Renseanlæg, hvor det anvendes i skylleproces ser og til at spule kloakker. "På den måde bruges regnvandet nu som en ressource, i stedet for at være en belastning, der medfører en ekstra udgift, og vi forventer at nedbringe årsforbruget af drikkevand fra 38.000 kubikmeter til ca. 2.000 kubikmeter", slutter Trine V. Lauritsen.

×

Cookie info