Udskriv

Lys og styring på vej

LED-vejlys

De kommunale veje i Tårnby er igennem flere år blevet optimeret energimæssigt. Det er sket løbende ved udskiftning til energirigtig LED vejbelysning og desuden er der indført natdæmpning af lysstyrken på udvalgte vejstrækninger i tidsrummet kl. 22:00-6:00.

For få år siden var kviksølvklamper en rigtig god energirigtig løsning til vejbelysning. Men nu er LED lyskilderne udviklet så der er lysstyrke nok til vejbelysning også. Vejingeniør Ala Salem siger: "Vi udskifter løbende de ældre kviksølvlamper til nye LED lyskilder. De gamle lyskilder med kviksølvlamper bruger typisk 114 W mens de nye LED rør kun bruger 29 W, det er en effekt besparelse på ca. 75 %". Almindeligvis mister lyskilder en del af lysstyrken med tiden, men de nye LED armaturer har en anordning, der kaldes CLO, som udjævner effekten over levetiden, hvilket er en ekstra kvalitet i belysningen.

Ala Salem fortsætter: "Vi dæmper derudover lyset med 50 % om natten på udvalgte vejstrækninger - om sommeren er det 4 timer pr. nat og om vinteren, hvor det er mere mørkt dæmpes lyset i 8 timer pr. nat". "Der er ingen grund til at lyset brænder 100 % i det tidsrum. Vi sparer energi på den måde og dækker stadig lysbehovet", slutter vejingeniøren.

Tårnby Kommune startede med at skifte lyskilderne i 2011 i samarbejde med DONG Energy i forbindelse med kablelægning. I 2015 udføres vejbelysnings projekter for ca. 1 mio. kr. Derved spares ca. 144.000 kWh pr. år, svarende til en årlig besparelse på ca. 230.000 kr. Det giver en tilbagebetalingstid på ca. 4 ½ år. 

LED belysning vinder indpas flere og flere steder - hvad med hjemme hos dig?

×

Cookie info