Udskriv

Nyt lys i kælderen på bib

Hovedbibliotekets kælder

I skrivende stund er lyset i kælderen ved at blive skiftet på hovedbiblioteket (august 2017)...

Der kommer nyt energibesparende LED lys op i stedet for de gamle 36W og 58W lysstofrør. Det drejer sig om lokalhistorisk arkiv, et bogudlån og møbeldepotet, som alle er placeret i kælderen.  Udover skift til nye lyskilder er der også opsat PIR bevægelsessensorer så lyset nu tænder og slukker efter om der er personer i rummene.

"Tidligere var der ikke automatisk tænd/sluk på alt lys i kælderen" siger varmemester Henrik Nielsen og fortsætter: "Det er dejligt at lyset nu kun er tændt når der er behov for det". Ind imellem har Henrik nemlig oplevet at lyset var tændt i kælderen selv om der ingen personer var. "Det er spild af energi og giver også et lidt dårligt signal over for brugerne af vores bibliotek", slutter varmemesteren. 

Samlet set udskiftes 177 gl. lyskilder til LED, og der opsættes et antal PIR sensorer. Derved forventes at kunne spare ca. 15.650 kWh/år svarende til 25.000 kr. hvert år.  Udgiften til hele projektet forventes at blive ca. 50-60.000 kr., så projektet er tilbagebetalt på max. 2-3 år.

Den årlige el besparelse i lysprojektet svarer til en mindre CO2 udledning på ca. 4 tons, hvilket svarer til ca. 3 husstandes udledning af CO2 fra elforbruget i et år (2016 emissionstal).

"Som privatperson kan du også få tilskud til at energirenovere din bolig. Alle energiselskaberne i Danmark giver tilskud, men ordningerne varierer, så prøv at undersøge, hvor det bedst kan betale sig for dig at søge tilskud", opfordrer Bjarne Hoe, der er kommunens ejendomsansvarlige for kulturområdet. 

×

Cookie info