Udskriv

Kompost - en klimahistorie

Kompost - en klimahistorie

Vi genbruger mere af vores grønne affald lokalt og sparer på indkøb af jord og flis.

Vi komposterer kommunens blade og grenaffald i vores kompostbåse. Det giver en næringsrig muld, som kan genbruges i flere af vores bede og arealer. Før kørte vi blade og grenaffald væk med lastvogne.

Men det er ikke det eneste miljøvenlige tiltag. Blade på veje og stier blev tidligere suget op af en fejemaskine sammen med andet affald. Derefter blev affaldet kørt til deponi ude af byen, fordi det var blandet med forskelligt affald. Nu bliver bladene suget op med en stor bladsuger og kan laves til kompost.

Det betyder at vi nu køber mindre flis og jord, og udleder mindre CO2, fordi mindre materiale skal transporteres.

×

Cookie info