Udskriv

Fra vejrgudernes rasen til andepar i haven…

Andedam i haven plejehjemmet Pyrus Alle

I 2011 måtte 7 beboere på plejehjemmet Pyrus Alle evakueres og flytte adresse i ca. 7 måneder. Efter skybruddet i juli måned stod det meste af underetagen nemlig under vand, med efterfølgende fugtskader og renovering til følge.

Skybruddet i oktober 2013 gav atter oversvømmelse på plejehjemmet, og kun med en hurtig og effektiv indsats fra varmemestre og Tårnby Brandvæsen forårsagede vandet denne gang mindre skader end sidst. Men noget måtte gøres for at sikre Plejehjemmet og beboerne mod vandmasserne og vejrguderne…

Det blev besluttet at bygge et regnvandsbassin til 48 m3 (48.000 liter) til "opbevaring" af regnvand, som sikring mod kommende skybrud. Rundt om i kommunen ses flere og flere af sådanne LAR-løsninger (LAR = Lokal Afledning af Regnvand), som sikre mod skybruds-skader ved at opmagasinere regnvand og dermed aflaste kloakkerne. Plejehjemmets regnvandsbassin stod færdigt i foråret 2014.

"Det er nu blevet en rigtig god historie" siger Karin Stadsgaard, leder af plejehjemmet: "En nødvendighed er blevet forenet med noget kreativt. Al skepsis er blevet manet til jorden. Beboerne er rigtig glade for at kunne sidde og kigge på bassinet med de mange grønne planter og det liv det giver". "Først på sommeren havde vi endda et andepar, der boede i bassinet", fortsætter plejehjemslederen.

Hegnet omkring bassinet er lavet i en højde og bredde så man kan sidde på det, eller bruge det som bord. Bassinet er med til at skabe mere liv i haven. Efter regnvandsbassinet er blevet etableret har der ikke været nogen oversvømmelser.

×

Cookie info