Udskriv

Flot genbrugs-PC-rum

Flot genbrugs-PC-rum

På første sal i Kastrup Junior Klub (KJK) på Kastruplundgade 16 har Bo været styrmanden bag et imponerende og velbesøgt PC-rum med plads til hele 24 brugere på en gang. Et setup, som i øvrigt også findes i mindre skala i Fritidsklubben på Munkebjergvej…

"Vi har selv opbygget rummet helt fra bunden fra genbrugsmaterialer - lige fra bordene til IT udstyret, langt det meste er genbrug", siger den stolte fingernemme teknik nørd og medarbejder i Klubben. "Kabinetterne og indmaden i PC'erne har vi fået fra bl.a. Kommunens IT afdeling på rådhuset. Vi får udstyret, når det er udtjent andre steder og vi kan meget ofte genbruge de enkelte dele. Og der er ikke tale om gamle langsomme PC'ere i rummet.  Det er selvfølgelig ikke de sidste nye power PC'ere på markedet, men de kan sagtens være med til langt det meste i en moderne PC-cafe", fortsætter Bo.  Rummet bruges bl.a. hvert år til det årlige klubmesterskab i Counterstrike. I forbindelse med skolesamarbejdet og understøttende undervisning bruges PC-rummet også til bl.a. IT-undervisning, projektopgaver og andet relevant - og kan via de 24 PC'ere kapere en hel skoleklasse på en gang.

Rigtig meget af vores elektronik indeholder knappe ressourcer i form af sjældne metaller i jorden, som vi skal passe på. PC-projektet i klubben viser, at det faktisk er muligt at forlænge levetiden på elektronik delene således, at der eksempelvis ikke skal udvindes nye knappe ressourcer fra jorden.

For også at spare på strømmen i PC-rummet slukkes helt på stikkontakten for både PC'erne og for skærmene, når de ikke bruges - så standby strømforbruget helt undgås. De 24 PC'ere er desuden opdelt i 3 strøm-grupper således, at der eksempelvis kun tændes for 1 strøm-gruppe uden for spidsbelastningen, hvor rummet ikke er helt booket. Derved spares yderligere standby strøm. "Og som en ekstra gevinst nulstilles brandfaren fra IT udstyret, altså ved at slukke helt på stikkontakten uden for åbningstiden", fortæller Bo. Hele systemet er i øvrigt godkendt i alle ender og kanter, og har fået pæne ord fra El- og Brandtilsyn.      

Bo, som for resten kører til og fra arbejde i en ellert - så også på hjemmefronten er der tid til at rode med el og teknik… og være miljøvenlig :-)

Husk, at elektronik er farligt affald, og skal bortskaffes som sådan - det skal afleveres på genbrugsstationen som elektronikaffald, eller afhentes af godkendt affaldstransportør. Det giver derved mulighed for at genbruge de knappe ressourcer i udstyret igen. Og begrænser samtidig belastningen af naturen med miljøfremmede stoffer. Husk også at slukke din PC og skærm, når de ikke bruges i længere tid - det sparer strøm! 

×

Cookie info