Udskriv

Behovsstyret ventilation

Ventilation

Den nye skolereform har ændret brugen af lokalerne - samlet set er eleverne mere tid i skole, men brugen af de enkelte lokaler variere en del over dagen. I løbet af en dag kan et lokale godt stå tomt flere gange. I et tomt lokale er der ikke brug for tilførsel af frisk luft, hvilket begrænser behovet for ventilation...

Behovsstyring er vejen til besparelser på energiforbruget til ventilationsanlægget. Ved at reducere friskluft-mængden, når der ikke er personer til stede i bygningen/lokalerne eller ved at tilpasse luftmængden til belastningen, spares energi til opvarmning af udeluften samtidig med, at el-forbruget til drift af ventilatorerne reduceres - levetiden på anlægget bliver også længere og der kan spares på filterskift.

En optimal måde at styre ventilationen er ved CO2 styring, således at ventilationen styres efter hvor meget CO2 indholdet er i rumluften. Alle personer udånder CO2 og mængden af CO2 i et rum stiger således med antal personer i et rum. CO2 mængden i luften måles i ppm (parts pr. million) - i den friske udeluft er CO2 indholdet ca. 400 ppm, og i et opholdsrum skal CO2 indholdet ikke være meget over 1000 ppm så føles det ikke behageligt og efterhånden ved højere CO2 koncentrationer nedsættes indlæringsevnen også.

Eksempelvis blev der opsat CO2 behovsstyring på ventilationen på R gangen, 8x klasseværelser og biblioteket på Skelgårdsskolen i starten af 2017, derved spares ca. 7.900 kWh varme og ca. 2.300 kWh el pr. år, svarende til i alt ca. 7.900 kr.
SFO'en på Brønderslev Alle 28 har også fået CO2 styring på ventilationen, hvilket sparer ca. 9.700 kWh (el og varme), svarende til en samlet årlig besparelse på ca. 9.800 kr.
Tårnby Stadion fik også i 2017 etablering CO2 behovsstyring på ventilation i omklædningsrum. Herved spares årligt hele 39.500 kWh varme og 2.700 kWh el. Det svarer det til en besparelse på 26.000 kr. pr. år. 
De 3 ventilationsprojekter har tilsammen sparet Tårnby Kommune ca. 15 tons CO2 udledning pr. år, og i tillæg givet et energisparetilskud til nye energiprojekter på ca. 26.000 kr. 

Husk også, at du kan få et energisparetilskud, når du energirenoverer - spørg evt. håndværkeren om tilskuddet, ofte vil han/hun gerne stå for dokumentationen.      

×

Cookie info