Klima og bæredygtighed

  • Klimaplanen sætter fokus på klimaindsatsen, og inviterer borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og nabokommuner til en fælles indsats, så vi kan blive klimaneutrale og klimarobuste senest i 2050.

  • Vi opgør hvert år kommunens udledning af CO2 og har som målsætning at være helt CO2-neutrale i 2050.

  • Tårnby er en grøn kommune med natur i byen og store åbne grønne arealer og skove. Vi arbejder konstant på at udvikle biodiversiteten og gøre byen grønnere.

  • Vi har godt, billigt og rent vand i hanerne, og det skal vi blive ved med, også for vores børn og børnebørns skyld. Derfor skal vi holde op med at bruge sprøjtegifte i vores haver. I samarbejde med Tårnby Forsyning kører vi en kampagne mod sprøjtegifte.