Udskriv

Værdigrundlag og Perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning

Værdigrundlag og Perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning

Vi arbejder ud fra fire grundlæggende forudsætninger, som giver os et fælles fundament for løsningen af de kommunale opgaver

Tårnby Kommune udarbejdede i 1990 Værdigrundlag og Perspektiv for Tårnby Kommunale Forvaltning. Efter et årtusindskifte er udsagnene i Værdigrundlaget stadig lige gældende som et udtryk for fælles grundholdninger, forventninger og mål omkring løsningen af de kommunale opgaver i Tårnby Kommune.

De tendenser i samfundsudviklingen som var spirende i 90´erne er blevet endnu tydeligere og endog forstærkede:

 • Der stilles fra borgere, politikere og det omliggende samfund stadig større krav til den kommunale virksomhed.
 • Kommunerne får ikke tilført yderligere ressourcer, snarere tværtimod.
 • Der stilles stadig større krav til personalet om øget effektivisering, produktivitet og service.
 • Vi skal i stadig højere grad være fleksible og arbejde professionelt med borgerbetjening, medarbejderudvikling og indførelse af ny teknologi.

Værdigrundlaget er udarbejdet for at give os et fælles fundament for at kunne leve op til disse krav og forventninger.

I Værdigrundlagets 4 afsnit udtrykkes på hver sit område, det vi synes er de grundlæggende forudsætninger for en god kommunal forvaltning i Tårnby Kommune:

Vi lægger vægt på: Grundholdninger.
Vi ved: Kendsgerninger.
Vi tror: Forventninger til fremtiden.
Vi vil: Operative målsætninger.

Tårnby Kommune 2002

Vi lægger vægt på

"Vi lægger vægt på" indeholder udsagn omkring det, vi synes er vigtigt for Tårnby Kommune som kommunal forvaltning, eller sagt på en anden måde er det en beskrivelse af vore grundholdninger.

 1. at vi sikrer et godt beslutningsgrundlag, for den politiske organisation.
 2. at vi opfylder borgernes behov for en hurtig, høflig og korrekt betjening.
 3. at vi er troværdige, at vi holder, hvad vi lover, og at vi kun lover, hvad vi mener, vi kan holde.
 4. at Tårnby Kommune er en god arbejdsplads.
 5. at vi har en synlig og konsekvent ledelse på alle niveauer.
 6. at vi yder en effektiv indsats.
 7. at forandringer ikke opfattes som trusler, men som udfordringer.
 8. at vi har en god information indbyrdes og i forhold til borgerne.
 9. at kommunen såvel indadtil som udadtil opfattes som en enhed.

Vi ved

"Vi ved" udtrykker de kendsgerninger, vi ved, vi må tage hensyn til i vort arbejde, med de bindinger og begrænsninger vi på forskellig vis er underlagt, men også med de muligheder og udfordringer, der netop gælder for Tårnby Kommune.

 1. at det forpligter at være en offentlig virksomhed.
 2. at kommunen vil få flere opgaver pålagt udefra.
 3. at den kommunale virksomhed er begrænset af overordnede rammer og retningslinjer.
 4. at ressourcerne totalt set ikke bliver flere.
 5. at kommunens befolkningsunderlag er stabilt.
 6. at der vil være behov for omstillinger.
 7. at den teknologiske udvikling vil medføre ændringer i opgaveløsningen.
 8. at medarbejderne er den vigtigste ressource.
 9. at løbende efteruddannelse, ajourføring af viden og videregående uddannelse er nødvendig.

Vi tror

"Vi tror" skal ses som vore forventninger til fremtiden, til udviklingen i samfundet, til kommende arbejdsopgaver og de derved ændrede arbejdsbetingelser.

 1. at politikernes og borgernes krav til den kommunale virksomhed øges.
 2. at borgerne i højere grad vil blive medproducenter af kommunale ydelser (selvforvaltning, decentralisering og brugerbetaling).
 3. at fælles målsætning for virksomheden styrker sammenholdet.
 4. at der er behov for at tilrettelægge opgaveløsningen på en ny måde.
 5. at information og åbenhed er en forudsætning for opgaveløsningen.
 6. at en kendt, forstået og accepteret personalepolitik er en forudsætning for omstilling og fornyelse.
 7. at delegering af arbejdsopgaver fremmer initiativ, engagement og ansvarlighed.
 8. at engagement samt viden og udvikling fastholder kvaliteten. 
 9. at det er nødvendigt med omstillingsvillighed, fleksibilitet og handlekraft.

Vi vil

Gennem udsagnet "vi vil" markeres den fælles målsætning - udtrykt gennem operative mål - som vi mener er nødvendig, hvis vi skal være rustet til at løse opgaverne.

 1. bestræbe os på, at den kommunale virksomhed er i overensstemmelse med udviklingen i samfundet.
 2. yde en god personlig service over for borgere, politikere og kolleger.
 3. tilstræbe høj kvalitet i opgaveløsningen.
 4. gennem information og åbenhed øge forståelsen for den kommunale virksomhed.
 5. udbygge det tværgående samarbejde mellem de forskellige enheder.
 6. skabe selvstændige medarbejdere gennem uddannelse og dygtiggørelse.
 7. skabe jobindhold med vægt på ansvar, kompetence, handle- og udviklingsmuligheder.
 8. fortsat være effektive og ressourcebevidste.
 9. fremme kreativitet og nytænkning samt være positive over for forandringer. 
×

Cookie info