Udskriv

Elev i Tårnby Kommune - offentlig administration

Unge mennesker

Tårnby kommune ansætter hvert år 5-6 kontorelever med start den 1. september.

Kontoruddannelsen med speciale i offentlig administration er en 2-årig uddannelse, som veksler mellem praktikophold og skoleophold. 

Tårnby Kommune

Tårnby Kommune er opdelt i fire forvaltninger:

 • Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning
 • Børne- og Kulturforvaltning
 • Teknisk forvaltning
 • Økonomisk forvaltning

På rådhuset er vi ca. 300 ansatte og i hele kommunen er vi ca. 3000 ansatte.

Vores administrative kontorelever er i praktik på rådhuset samt en enkelt ekstern institution.

Adgangskrav

For at begynde på hovedforløbet på kontoruddannelse med speciale i offentlig administration skal du have gennemført et af følgende grundforløb:

 • Grundforløbet på EUX eller HHX
 • STX/HTX/HF med 5 ugers grundforløb ved handelsskolen

Hvis du er i gang med grundforløbet, kan du stadig ansøge som kontorelev til start september, så længe din grunduddannelse er bestået inden hovedforløbet begynder.

Elevforløbet i kommunen

Under uddannelsen vil du blive en del af hverdagen i en af rådhusets afdelinger og indgå som en del af teamet. Vi lægger vægt på at give vores elever en så bred og generel administrativ uddannelse som muligt. Uanset hvilken afdeling du bliver tilknyttet, vil du blive oplært i generel administration, mundtlig og skriftlig kommunikation, lettere sagsbehandling, økonomi og lovgivning, og du vil blive oplært i de IT-systemer, som knytter sig til dit praktiksted.

Under din uddannelse vil du være tilknyttet to forskellige praktiksteder - et det første år og et nyt det andet år. Uddannelseskonsulenten i Organisations- og Personaleafdelingen har det overordnede ansvar for uddannelsen, og du vil også få en vejleder tilknyttet på hver af dine praktiksteder.

Vi forsøger så vidt det er muligt at tilpasse vores uddannelse, så den tager højde for dine interesser og udviklingsmuligheder. Du vil selv have indflydelse på dit elevforløb i samarbejde med din vejleder og uddannelseskonsulenten.

Det er dit ansvar at vise interesse og engagement, og godt humør skader heller ikke.

Skole og studietur

I løbet af dine 2 uddannelsesår vil du være på skole i 3 perioder á 4-5 uger på Niels Brock i København.

Undervisningen på Niels Brock veksler mellem teori og gruppearbejde, samt selvstændige opgaver og afleveringer.  Det forventes, at du er indstillet på at bruge tid på forberedelse hjemmefra.

Hvert skoleophold afsluttes med en test inden for et bestemt fag.

På 2. skoleophold har du mulighed for at deltage i en studietur til Bruxelles og EU-parlamentet.

Fagprøven er den afsluttende opgave med tilhørende eksamen.

Elevnetværk

Vores elever er selv med til at skabe et godt arbejdsmiljø for eleverne, bl.a. igennem netværksmøder og fælles frokost.

2 års eleverne har til opgave at indkalde og lave dagsorden til netværksmøderne, samt efterfølgende referat. Dagsordnen er sat af eleverne selv og berører emner, som eleverne gerne vil tale om.

Arbejdstid

Din arbejdstid er på 37 timer/ugentligt:

Rådhusets åbningstider:

Mandag - Onsdag: 8-15.15.

Torsdag. 9-18.

Fredag: 8-14.15.

Du har mulighed for at optjene flekstid, så du kan holde en hel eller halv fridag efter aftale.

Elevløn

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med HK.

Personalegoder

Som ansat i Tårnby Kommune er du berettiget til personalegoder efter 3. måneders ansættelse.

 • 10 biobilletter til Kastrup Bio hvert år.
 • Sundhedsforsikring
 • Massageordning.
 • Personligt årskort til Den Blå Planet til halvpris.
 • Fitnessordning.

Tilbud om fitnessordning og sundhedsforsikring er skattepligtige.

 Vigtige datoer

 • Januar/februar: Stillingsopslaget for kontorelever vil blive opslået på hjemmesiden under job i Tårnby Kommune. Hold øje med siden fra midt januar til midt februar.
 • Marts: Indkaldelse til samtale og infomøde.
 • September: Start af nye kontorelever 1 september.
×

Cookie info