Udskriv

Dine rettigheder

Gdpr1

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Når Tårnby Kommune behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig, og til hvilket formål vi modtager oplysninger, herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis Tårnby Kommune indhenter eller modtager personoplysninger om dig fra andre, fx andre myndigheder, oplyser Tårnby Kommune dig om det. Tårnby Kommune oplyser også om formålet med indhentningen og lovgrundlaget.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget oplysninger om dig. Det betyder, at hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, så kan du bede os om at notere det, som du mener er rigtigt. Vi kan som offentlig myndighed ikke altid slette oplysninger, som allerede er registreret, men vi kan altså berigtige oplysningerne, så de kommer til at lægge på den samme sag.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine personoplysninger udleveret i et format, der er let at læse eller flytte dem til en anden dataansvarlig. Det kan du, når følgende to betingelser er opfyldt:

1. Dine personoplysninger behandles automatisk og er baseret på et samtykke eller nødvendige for at opfylde en kontrakt

2. Du har selv givet os de personoplysninger, som behandles.
Rettigheden gælder imidlertid ikke, hvis dine personoplysninger er nødvendige for løse opgaver i samfundets interesse, eller vi bruger dem til offentlig myndighedsudøvelse.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er utilfredsstillende. Hvis du får helt eller delvis afslag på din anmodning, skal du have en begrundelse med en klagevejledning, hvori du kan læse om dine muligheder for at klage til Datatilsynet eller indbringe sagen for domstolene. Datatilsynets kontaktoplysninger kan tilgås her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

×

Cookie info