Udskriv

Dine rettigheder

Gdpr1

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Når Tårnby Kommune behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig, og til hvilket formål vi modtager oplysninger, herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis Tårnby Kommune indhenter eller modtager personoplysninger om dig fra andre, fx andre myndigheder, oplyser Tårnby Kommune dig om det. Tårnby Kommune oplyser også om formålet med indhentningen og lovgrundlaget.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at få berigtiget oplysninger om dig. Det betyder, at hvis du mener, at vi har skrevet forkerte oplysninger ned om dig, så kan du bede os om at notere det, som du mener er rigtigt. Vi kan som offentlig myndighed ikke slette oplysninger, som allerede er skrevet ned, men vi kan altså berigtige oplysningerne, så de kommer til at ligge på den samme sag.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger er utilfredsstillende. Det kan f.eks være aktuelt, hvis dine ovenstående rettigheder er blevet begrænset, eller du ikke mener, vi behandler dine oplysninger sikkert.

Datatilsynets kontaktoplysninger kan tilgås her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf

×

Cookie info