Udskriv

Dine rettigheder

Gdpr1

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Når Tårnby Kommune behandler dine personoplysninger, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål vi modtager oplysninger, herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis Tårnby Kommune indhenter eller modtager personoplysninger om dig fra andre, fx andre myndigheder, oplyser Tårnby Kommune dig om det normalt indenfor 10 dage efter, Tårnby Kommune har modtaget oplysningerne om dig. Tårnby Kommune oplyser også om formålet med indhentningen og lovgrundlaget.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside  .

×

Cookie info