Udskriv

Databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelse

Hos databeskyttelsesrådgiveren kan du få rådgivning om dine rettigheder, når vi registrerer og behandler personoplysninger om dig.

På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Tårnby Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal tilse og rådgive kommunen i korrekt og lovlig håndtering personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til kommunens håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiveren kan rådgive dig nærmere om dine rettigheder, når vi i Tårnby Kommune registrerer og behandler dine personoplysninger.

Du har ret til at anmode om

  • indsigt i de personoplysninger, der er registreret om dig,
  • at få berigtiget de personoplysninger, der er registreret om dig,
  • at få slettet de personoplysninger, der er registreret om dig,
  • at få begrænset behandlingen af de personoplysninger, der er registreret om dig,
  • indsigelse imod de personoplysninger, der er registreret om dig,
  • at dine personoplysninger ikke må være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling

Du kan ligeledes kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, hvorvidt kommunen håndterer dine personoplysninger korrekt.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefonnummer 3247 1230 og via e-mail: databeskyttelse@taarnby.dk

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren via digital post:

Borgere kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren via dette link (e-boks)

Virksomheder og leverandører kan kontakte beskyttelsesrådgiveren her (e-boks)

 

×

Cookie info