Udskriv

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger

Dine rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen.

Tårnby Kommune behandler personoplysninger om dig

De personoplysninger vi typisk behandler om dig omfatter:

  • Almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, sociale forhold osv.
  • CPR-nummer
  • Følsomme personoplysninger såsom helbredsoplysninger, race eller etnisk oprindelse, politisk overbevisning, genetiske og biometriske oplysninger osv.

Tårnby Kommune behandler kun relevante personoplysninger

Tårnby Kommune indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål. Tårnby Kommune behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til formålet.

Tårnby Kommune behandler kun nødvendige personoplysninger

Tårnby Kommune indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Tårnby Kommune vil gerne være sikre på, at vi kun behandler personoplysninger, der er nødvendige for hvert af de bestemte formål.

For at beskytte dig mod, at uvedkommende får adgang til dine persondata, benytter Tårnby Kommune adgangskontrol, der sikrer, at data kun er tilgængelige for relevante medarbejdere.

Tårnby Kommune kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger

Tårnby Kommune kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Tårnby Kommune sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige

Tårnby Kommune opbevarer dine persondata, så længe de er nødvendige i forhold til formålet og jf. arkivloven.

Tårnby Kommune indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Tårnby Kommune indhenter dit samtykke, medmindre behandlingen af dine personoplysninger er baseret på anden lovhjemmel. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Tårnby Kommune beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Tårnby Kommune har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Tårnby Kommune har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler personoplysninger. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores data.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

×

Cookie info