Udskriv

Borgerrådgiver

Borgerrådgiver

Tårnby Kommune har oprettet en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltningen og refererer direkte til kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune.

Borgerrådgiver Cathia Mundeling

Borgerrådgiverens hovedrolle er først og fremmest at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen i konkrete sager.

Borgerrådgiveren kan hjælpe dig med at

 • vise dig den rette vej til en ansat eller afdeling i kommunen
 • at forstå breve eller afgørelser fra kommunen
 • vejlede om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen
 • vejlede om klagemuligheder og hjælpe med at formulere en klage over en kommunal afgørelse
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling og klager over den praktiske opgaveløsning
 • skabe eller genskabe en konstruktiv dialog mellem dig og kommunens afdelinger
 • hjælpe med at forberede en samtale som du er utryg ved og eventuelt henvise dig til en bisidder
 • hjælpe med at vurdere, hvad der kom ud af en samtale med kommunens afdelinger

Borgerrådgiveren kan ikke hjælpe med at

 • træffe afgørelser eller ændre afgørelser
 • behandle klager over forhold, der er eller kan indbringes for andre klageinstanser, fx Ankestyrelsen
 • behandle sager der er indbragt for det kommunale tilsyn, ombudsmanden eller domstolene
 • behandle klager over ansættelsesforhold eller privatretlige forhold
 • behandle klager over politiske beslutninger (fx serviceniveau) eller over forhold, som har været bedømt af de politiske udvalg eller kommunalbestyrelsen

Borgerrådgiveren vil i sit arbejde søge at fremme en god og konstruktiv dialog mellem borgeren og forvaltningerne og kan i den sammenhæng medvirke som mediator. Borgerrådgiveren er uvildig og kan derfor ikke fungere som bisidder eller partsrepræsentant. 

Borgerrådgiveren kan ikke behandle sager, der er mere end 1 år gamle, med mindre der klages over aktuelle, konkrete forhold i sagen som er foregået indenfor de seneste 12 måneder.

Kontakt

Ring til Borgerrådgiver Cathia M. Mundeling på 32 47 11 90 tirsdag til fredag fra 9.00-14.00. Hvis du ikke kan komme igennem på telefonen, så læg en besked og jeg vender tilbage til dig snarest muligt.

Du kan også - efter forudgående aftale - møde mig på Rådhuset, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup i Rådhusets åbningstid.
Mail via e-Boks eller borger.dk til Tårnby Kommune, Borgerrådgiveren.

×

Cookie info