Så er der gang i kvik-testning af personalet på skolerne