Revisionen har afleveret sin redegørelse vedrørende beskæftigelsesområdet