Mediesag om psykolog får Tårnby Kommune til at gennemgå gamle forældrekompetenceundersøgelser