Bund på varmtvandsbassin i Vestamager Svømmehal hævet