1. årgang på Skelgårdsskolen sendes hjem fra 27. november