Unik, grøn og smart: Verdensnyhed i Tårnby indviet

Det grønne bånd klippes

Tirsdag den 22. september blev det grønne bånd klippet til en verdensnyhed, da en unik, grøn og smart energicentral officielt blev indviet på Tårnby Forsynings renseanlæg.

23.09.2020

Det helt særlige ved Energicentralen i Tårnby er dens kombination af et kølelager og spildevandsenergi med fjernkøling og fjernvarme i ét anlæg, hvor synergierne udnyttes optimalt.

Dertil er der indbygget muligheden for automatisk at kunne købe strøm og sætte gang i anlæggets pumper, når det er grønnest og mest rentabelt.

Anlægget blev indviet af borgmester Allan S. Andersen og bestyrelsesformand Einer Lyduch, der sammen klippede det grønne bånd.

I deres taler lød det blandt andet:

Borgmester Allan S. Andersen:

"Dette projekt er fordelagtigt for både erhvervslivet og lokalsamfundet i Tårnby som helhed. Dertil er Energicentralen et smukt eksempel på realiseringen af et virkeligt ambitiøst projekt, der vil være med til at fastholde Danmark på verdenskortet som en både innovativ og i høj grad klimaorienteret nation".

Bestyrelsesformand Einer Lyduch:

"Jeg er stolt over, at vi som selskab, sammen med vores partnere, har realiseret dette visionære projekt, der på fornem vis understøtter en lang række af FN's verdensmål. Herunder en øget anvendelse af vedvarende energi, at gøre byerne inkluderende og bæredygtige, reducere byernes miljøbelastning og øge energieffektiviteten".

Optimal udnyttelse af ressourcerne

  • Muligheden for at udnytte det fluktuerende el-marked til produktion af energi er etableret ved en lagertank, som kan fyldes med koldt vand, når vinden blæser og strømmen er grønnest. Dermed vil det for eksempel kunne svare sig at variere driften af pumperne til f.eks. om natten, så kølelageret i tanken er parat til kunderne om dagen.
  • Varmen fra pumperne kan omvendt deponeres og benyttes til fjernvarmesystemet om vinteren ved fase 2, hvor et ATES anlæg skal etableres. Et ATES anlæg vil give mulighed for at lagre både varme og køl i jorden.

Fakta

Pris: 60 mio. kr.

Anlægstid: Ideen til projektet blev født i 2013.

Se illustraion af Energicentralen

Energicentralen set indefra

Energicentralen set udefra

×

Cookie info