Udvidelse af Englandsvej

Veje Og Biler

Teknik- og Miljøudvalget har, på møde den 26. marts 2020, besluttet, at udvide Englandsvej med et supplerende nordgående kørespor fra Løjtegårdsvej til Øresundsmotorvejen

15.09.2020

Anlægsarbejdet er i gangsat og forventes at vare til medio november 2020.

Under anlægsperioden udskifter TÅRNBYFORSYNING alle de gamle vandledninger på strækningen, så det ikke bliver nødvendigt at genere med gravearbejde igen på et senere tidspunkt.

Trafikanterne opfordres trafikanterne til at vælge alternative ruter f.eks. Kongelundsvej, Løjtegårdsvej, Amager Landevej eller Kystvejen.

Som følge af anlægsarbejdet vil der være risiko for forsinkelser på strækningen.

×

Cookie info