Nyt tilbud til børnefamilier i Tårnby

Familie Kridtstreger

Familiegrupperne er et nyt tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år. I Familiegruppen kan forældre og børn være sammen med andre forældre og børn, og sammen reflektere over hverdagens udfordringer.

16.09.2020

Undervejs guides og støttes forældrene efter de behov de hver især måtte have. Familiegruppen vil invitere på aftensmad, og hele familien er velkommen til at deltage i Familiegruppen.

Tilbuddet er til familier, hvor der ses en spirende udfordring i forhold til trivsel. Hvor forældrene fx har brug for ekstra støtte til at omsætte den vejledning, de får fra det pædagogiske personale i dagtilbuddet til hverdagen i hjemmet. Udfordringerne i familierne kan komme til udtryk på forskellige måder, f.eks. at barnet ikke søger kontakt, er ukoncentreret og med lav affektkontrol, let giver op overfor nye udfordringer eller er svært trøstbart.

Familiegruppen er en del af den tidlige indsats, der i særlig grad har til formål at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling. Familiegruppen skal arbejde for at styrke relationen og samspillet forældre og børn imellem for at øge barnets trivsel og udvikling.

De første to hold, der består af fire familier i hver, startede 1. september og vil strække sig over to måneder, med et møde om ugen, fra kl. 15.30 til 18.00. Det er planen, at vi skal have et efterårshold og et forårshold. Alle møder i familiegruppen bliver holdt i Hytten på Ringbakken 3.

Borgmester Allan S. Andersen siger om det nye tilbud:

"Der har vist sig et reelt behov for at etablere dette nye tilbud. Jeg ser meget frem til at følge, hvordan det kommer til at gå. Det er dygtige folk, som sammen med familierne arbejder med familiegrupperne, så jeg er sikker på, det bliver en succes, som giver hjælp i hverdagen".

Familiegrupper i dagtilbud er forankret i Det Pædagogiske Vejlederkorps med et tæt samarbejde med sundhedsplejen, tale-hørelærer og kommunens fysioterapeuter. Hvis man ser interesseret i at deltage i et familiegruppeforløb skal man kontakte sit barns dagtilbud, sundhedsplejerske eller lederen af Tårnby Kommunes Pædagogiske Vejlederkorps Lars Bjergstad Jørgensen på lbj.bk@taarnby.dk

×

Cookie info